Olemme puhuneet paljon eri innovaatioista. Esitelleet pieleen menneitä innovaatioita, tutustuneet vuosikymmenen parhaisiin innovaatioihin, tarkastelleet kuinka ne ovat muuttaneet maailmaa ja kuinka ne tulevat kehittymään tulevaisuudessa. Mutta mikä tarkalleen ottaen on innovaatio? Mitä siihen sisältyy ja mihin erilaisiin luokkiin eri innovaatiot voidaan jaotella? Katsotaanpa innovaatiota hieman kokonaisuutena ja mitä kaikkea siihen kuuluu.

Innovaatio syntyy siitä, kun idea toteutetaan. Innovaatio voi koskea monia eri asioita. Se voi olla tuote, prosessi, idea tai ajatus, joka toteutettuna johtaa positiiviseen ja tehokkaaseen muutokseen. Se voi olla myös uutuus, jota ei vielä koskaan aikaisemmin ole toteutettu. Se on monen toimenpiteen synnyttämä lopputulos, joka joko toimii tai sitten se epäonnistuu.

Kun puhutaan keksinnöstä, se käsittää idean suunnittelun, prosessien ja tuotteiden luomisen. Mutta se ei välttämättä vielä johda itse tuotteen toteuttamiseen. Innovaatio sen sijaan on se vaihe, jolloin keksintö toteutetaan onnistuneena tuotteena. Siihen sisältyy arvojärjestelmä, jonka tarkoitus on saavuttaa positiivinen lopputulos kekseliään toiminnan synnyttämänä. Jotkut sanovat, että tuote, joka johtaa huonoon suoritukseen, ei ole innovaatio, mutta tästä voidaan olla montaa eri mieltä, sillä onhan sekin kuitenkin loppuun asti suoritettu keksintö.

Innovaatio on siis idea, joka on viety loppuun asti. Vaikka innovaatioita onkin olemassa joka puolella, yleensä yritys toivoo sen olevan systemaattisesti ja toistossa olevaa toimintaa, joka on täysin sattumasta riippumatonta. Se on pitkä prosessi, jossa idea ja keksintö viedään loppuun asti ja toteutetaan käytännössä niin, että sitä pystytään lopulta täysin hyödyntämään.

Innovaatioprosessi on pitkä ja monimutkainen matka, jonka varrella täytyy huolellisesti suunnitella monta eri asiaa ja huomioida monet erilaiset näkökulmat. Innovaation tarkoitus on yhdistää sekä ne yrityksen strategiset tavoitteet että asiakkaiden toiveet, jotka yhdessä muodostavat aktiivisesti hallinnoidun kokonaisuuden. Tämän kokonaisuuden tarkoitus on tuoda kaikki innovaation positiiviset vaikutukset esille yrityksen hyödyksi.

Innovaation ajatellaan yleensä olevan yrityssidonnaista. Se tarkoittaa sitä, että kunhan keksintö toteutuu ja se tuodaan esiin toimivana innovaationa, voi jokin muu yritys sen myös kopioida. Tämän jälkeen se voi olla myös tämän muun yrityksen innovaatio, sillä ehdolla, että se toimii ja tuo tuloksia myös tähän muuhun yritykseen. Poissuljettuja ovat tietenkin patentoidut innovaatiot, joita kukaan muu ei voi kopioida.

Innovaatioiden luokittelu

Innovaatiot voidaan luokitella erilaisiin luokkiin, niiden tuotteen perusteella. Inkrementaalilla innovaatiolla tarkoitetaan jo olemassa olevan tuotteen tai palvelun asteittaista parantamista. Inkrementaali tulee englanninkielen sanasta incremental, joka tarkoittaa vähittäin kasvavaa.

Differentiaalinen innovaatio on täysin uusi tuote tai palvelu, joka tuodaan jo olemassa oleville markkinoille. Disruptiivisessa innovaatiossa tuote tai palvelu tuodaan markkinoiden kalliimpaan päähän yksinkertaisena innovaationa, josta se lopulta leviää muille markkinoille.

Radikaali innovaatio on nimensä mukaisesti jotain täysin uutta, mikä tuodaan täysin uusille markkinoille. Radikaali innovaatio on ehkä kaikkein kunnianhimoisin ja riskialttein innovaatio, sillä siinä lähdetään kokeilemaan jotain aivan uutta, mitä ei ole koskaan ennen kokeiltu. Radikaalit innovaatiot usein joko floppaavat täysin tai ne voivat johtaa todella merkittäviin tuloksiin.

Läpimurtoinnovaatiossa puhutaan tuotteesta, joka tuodaan uutena markkinoille ja se synnyttää täysin uuden markkina-alan tälle kyseiselle tuotteelle. Se tarkoittaa myös sitä, että kuluttajat tulevat hyötymään tästä tuotteesta tai palvelusta huomattavasti enemmän kuin mikään jo olemassa oleva tarjonta pystyy heille tarjoamaan.

Innovaatiot voivat kasvattaa yrityksen myyntiä ja menestystä huomattavasti. Kun tarkastelemme koko maailman yrityksiä, voimme helposti todeta, että innovatiivisimmat yritykset ovat juuri niitä eniten menestyviä yrityksiä ympäri maailmaa.