Jotta innovaatio kantaisi tulosta, niiden tyylin tulee riippuu firmasta joka niitä on kehittämässä. Varsinkin tuoteinnovaatioissa kannatta myös ottaa selvää ennen toiminnan muuttamista, tai uusien tuotteiden lanseerausta mikä niiden rahallinen merkitys tulee olemaan. Jos uudesta ideasta ei saa sisäisillä resursseilla irti sen potentiaalia, ja ulkoista avustusta ei ole mahdollisuutta saada, on vaara että innovaatiosta tulee firmalle riippukivi ennemmin kuin uusiin ulottuvuuksiin nostavat siivet. Isoilla firmoilla kuten Amazon on varaa epäonnistua, mutta pienemmän yrityksen saattaa kallis virhe ajaa konkurssiin.

Prosessipohjaiset innovaatiot ovat usein käytännöllisempiä pienfirmoille. Firman työntekijät voivat sisäisesti kehittää ratkaisuja prosessien uudistamiseksi, ja firma voi ottaa käyttöön valmiiksi kehitettyjä tuotteita jos niille on tarvetta. Tärkeintä on muistaa että innovaation tulisi olla ratkaisu olemassa olevaan ongelmaan, ja ratkaisu sen tyyppinen että olemassa oleville resursseille ei aiheudu liikaa paineita sen toteuttamisesta. Innovaation ei tulisi olla itsestään tärkeys, vaan antaa lisäarvoa firmalle ja sen toiminnalle.

Suomalaiset innovaatiot

Vuoden 2017 parhaiksi suomalaisiksi innovaatioiksi Laatukesuksen järjestämässä kilpailussa palkittiin siemenviljan parantamien sinisellä valolla, aaltopahvista valmistettu kalapakkaus, Helsingin Kaupunginmuseon asiakasystävällisyyden parantaminen, maanalaisiin kaivoksiin tarkoitettu porauslaite, kierrätysasfaltin uusiokäyttö ja itsedesinfioiva taikinannostelujärjestelmä. Rahoituksen puutteesta johtuen Suomi on jäänyt valtaväestön tunteman kuluttajateknologia innovaatioissa jälkeen sitten Nokian aikoihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita että Suomessa ei innovoitaisi uusia tuotteita jatkuvasti. Vientiin kehitetään uusia terveysteknologia ratkaisuja, ja ylipäätään suuri osa suomalaisista innovaatioista on suunnattu laajemman mittakaavan tuotanto käyttöön. Toivottavasti useiden palvelualojen digitalisoituminen tulevaisuudessa avaa uusia mahdollisuuksia pienten toimijoiden innovoinnille ja maailman markkinoiden hyödyntämiselle.

Suomalaiset innovaatiot

Luonto ja terveys

Nykypäivänä suuri osa innovaatioista liittyy tuotteiden ja tuotannon puskemisesta luontoystävällisempään suuntaan. Luontoystävällinen innovaatio saattaa olla resursseihin liittyvää, vähentäen yrityksen luonnolle aiheuttavia haittoja, tai tuoteperäistä, jossa kehitetään uusia tuotteita uusiutuvista luonnonvaroista ympäristöystävällisin keinoin valmistettuja tuotteita. Useat yritykset myös innovoivat tapoja sopeutua muuttuvaan ilmastoon. Maailmaa kohtaavat suurimmat haasteet ovat ilman, meren ja vesialueiden puhtaana pitäminen, ekosysteemien kestävä käyttö ja ilmastonmuutoksen hallinta ja siihen sopeutuminen. Yritysten tulle kehittää tapoja pienentää fossiiliperäisten aineiden käyttöä ja hiilijalanjälkeä. Kehitteillä on käytännöllisiä materiaaleja muovin tilalle, uusia turvallisia ja luontoystävällisiä voiman lähteitä, ja tapoja lyhentää matkoja jotka tuotteet kulkevat ympäri maailman. Kehitteillä on myös tapoja auttaa alueita joihin ilmatilanlämpeneminen vaikuttaa voimakkaimmin. Suomessa moni firma kehittää luontoystävällisiä tuotteita ratkaisemaan maailmaa uhkaavien jätekasojen ongelman. Welmu International on kehittänyt sellupohjaisesta materiaalista ohutta muovikalvoa, joka voi korvaamaan perinteistä tuore kalvoa ja ruokien pakkausmateriaaleja. Materiaali hajoaa vedeksi ja hiilidioksidiksi, ei mikromuoviksi kuten perinteiset pakkaustuotteet. Paptic taas kehittää paperia joka pystyy kilpailemaan muovin kanssa kestävyydellään. Paperi hajoaa itsestään luonnossa, mutta on käytössä tarpeeksi kestävä että siitä voidaan tehdä esimerkiksi kauppakasseja kuluttajakäyttöön. Kotkamills taas valmistaa suojakerroskartonkia joka pitää sisällään nesteet, tästä materiaalista voisi löytyä ratkaisu muovisten kahvikuppien vuoriin, sillä astiat voidaan kierrättää normaalin kartongin mukana. Tärkeää luontoystävällisissä innovaatioissa on että ne on suunniteltu käytettäväksi tarpeeksi suuressa mittakaavassa. Pakkaukset pitää saada suurten tuottajien käyttöön tai ne jäävät käyttämättä. Niiden tulee myös olla käytettävissä teollisuuden jo omistamilla pakkaus ja tuotantomenetelmillä, koska on epätodennäköistä että isot tuottajat lähtevät muuttamaan monien miljardien arvoista koneistoaan kovinkaan helposti.

Terveysvaikutukset ovat myös kova sana maailman innovaatioiden kentällä. Vanhemmista suomalaisista innovaatioista ksylitoli on tullut viime aikoina suosituksi maailmalla.  Uudemmista ideoista nyhtökauralla saattaisi olla kansainvälistä vientipotentiaalia korkeaproteiinisena lihankorvaajana. Kasvisproteiineista valmistettu nyhtökauran uutuusarvo herättää huomiota ja ajoitus on hyvä nuoren ikäluokan herätessä kasvisruokalajien ympäristö- ja terveysystävällisyyteen.