Uudet innovaatiot muuttavat kaikkea ympärillämme ja luovat uudenlaisia tapoja tehdä asioita. Ne voivat tehdä monista erilaisista asioista parempilaatuisia tai helppokäyttöisempiä. Innovaation tarkoitus on tuottaa uudenlainen idea, joka tuo lisää rahallista hyötyä jonkin jo olemassa olevan tuotteen tilalla.

Historian merkittävimpiä innovaatioita on monia ja ne ovat antaneet meille lisää tietoa, tarkempia havaintoja tai tehneet tiedon jakamisesta tehokkaampaa. Jotkut innovaatiot ovat myös tehneet suuria muutoksia terveydenhuollon kannalta. Innovaatio eli uudennos voi olla uusi idea, huomattava parannus, hyödyllinen prosessi tai keksinnön arvoa lisäävä ominaisuus. Tarve tai erityisen arvon tuominen käyttäjälle saattaa johtaa uusien innovaatioiden kehittämiseen. Harvemmin keksinnöistä puhuttaessa mietitään innovaation vaikutusta, vaikka alkuperäinen suunnitelma ei olisikaan enää käytössä.

Merkittävät innovaatiot

Kirjapainotaidon kehittyminen on ollut yksi tärkeimmistä kehityksistä historiassa. Ensimmäiset painokoneet mahdollistivat lukutaidon ja koulutuksen laajemmin kaikille, sillä aikaa kului vähemmän ja kustannukset pienenivät huomattavasti. Kirjapainoja perustettiin yleensä yliopistojen läheisyyteen, juuri niiden suuren positiivisen vaikutuksen takia. Johannes Gutenberg innovoi ensimmäisen painokoneen noin vuonna 1439 ja ensimmäinen kirjapaino perustettiin Suomeen vuonna 1642, yhteen Turun Akatemian kanssa. Setelit olivat innovaatio, joka johti nykyisten maksukorttien ja sähköisen pankkiasioinnin kehitykseen. Kiina oli tiettävästi ensimmäinen paperisten valuuttojen käytössä ja Euroopassa ne otettiin käyttöön pysyvästi vuonna 1694, Englannin pankin toimesta. Antibioottien innovointia tehtiin monien tutkijoiden toimesta. Penisilliini oli ensimmäinen lääkkeenä käytetty antibiootti ja tarkempien tutkimusten jälkeen, jo toisen maailmansodan lopulla haavoittuneita sotilaita hoidettiin yhdysvaltalaisten lääketehtaiden valmistamilla antibiooteilla. Lääkkeiden kehitys pienensi sairauksiin kuolleiden sotilaiden määrää huomattavasti aikaisempiin sotiin verrattuna. Jopa hevosten kesyttämisestä voidaan puhua innovaationa, niiden monenlaisen vaikutuksen takia, erilaisissa tilanteissa. Kuljetukset, viljelysmaiden hoito sekä sodankäynnin muuttuminen. Kaupankäynti ja teknologian leviämiseen vaikutti myös se, että hevosilla matkustaminen ja tavaroiden kuljetus oli vaivattomampaa. Höyrykoneita on ollut käytössä pitkään ja ilman tätä innovaatiota autot, tehtaat, junat ja lentokoneet eivät olisi mahdollisia. Ensimmäinen höyrypumppu rakennettiin 1712 ja siitä kehittyi höyrykone seuraavien vuosikymmenten aikana. 1800- luvun alussa esiteltiin ensimmäinen höyryveturi. Termi ”hevosvoima” on peräisin James Wattilta, joka vertasi hevosiin höyrykoneen tekemää työmäärää. Modernien rakennelmien, kuten siltojen, pilvenpiirtäjien ja junaratojen teko lisääntyi teräksen räjähdysmäisen suosion jälkeen. Vanhimmat löydetyt teräksiset työkalut ovat tuhansia vuosia vanhoja, mutta teräksen massatuotanto alkoi 1850- luvun aikoina. Teräs oli pitkään liian kallista yleiseen käyttöön, mutta Bessemer-prosessi teki tuotannosta huomattavasti edullisempaa ja valmistus siirtyi lähes kokonaan teräkseen. Sähkövalaistusta on innovoitu monia kertoja, kaarilamppujen ja hehkulamppujen kehitykseen auttoi patterien keksiminen ja lopulta oikeiden materiaalien löytäminen. Vuonna 1882, Tampereella, oli käytössä Suomen ensimmäinen sähkölamppu. Lamppujen monimutkaiset rakenteet johtivat myös ensimmäisten kotien sähköjohtojen innovointiin. Transistoria pidetään yhtenä merkittävimmistä keksinnöistä 1900- luvulla ja sen innovointi on korvannut suuret, enemmän tehoa kuluttavat ja epäluotettavat elektroniputket. Sen valmistusmateriaalit ovat vaihdelleet paljon ja nykyään kyseinen innovaatio on mahdollistanut jatkuvan elektroniikan pienenemisen, esimerkiksi tietokoneissa, matkapuhelimissa, televisioissa.

Merkittävät innovaatiot

Kaukoputken innovoinnilla oli suuri vaikutus historiaan ja magneettisten kompassien valmistus auttoi, varsinkin merimatkoilla, paljon. Kompassien innovaation avulla Eurooppa keräsi resursseja, jotka johtivat lopulta teolliseen vallankumoukseen Britanniassa. Tuona aikana useampi innovaatio syntyi. Langan kehrääminen ja kutomakoneet kasvattivat tekstiiliteollisuutta. Höyrylaivojen rakennukset lisäsivät Englannissa kanavien rakentamista, jokireittien yhdistäminen tärkeimmillä alueilla. Tehtaiden määrän kasvu johti myös rautateiden rakentamiseen ja hevosten käyttöä alettiin korvata vetureilla. Koneellinen tehdastyö oli teollisen vallankumouksen ydin. Kivihiili ja ensimmäiset sähköiset viestit, lennätin, mukaan lukien muuttivat historiaa ja vaikuttavat kehitykseen edelleen.