Sinun tehtävänäsi yrittäjänä on päättää miten pyörität bisnestäsi. Tähän valintaan vaikuttavat tarjoamasi tuote, sekä käytettävissä olevat rahat ja aika. Ei ole olemassa oikeaa tai väärää tapaa pyörittää firmaa, mutta on tärkeää että ymmärrät täysin mihin tilanteeseen valintasi johtavat. Huomio toiminta tyyppi yrityssuunnitelmassasi, ja ole itsellesi rehellinen ajasta jonka käytät firman kasvattamiseen, ja pyörittämiseen. Voit tehdä valintoja sen suhteen aloitatko firman ympärivuotisesti täysi- tai osa-aikaisena. Moni pyörittää alkuaikoina yritystään osa-aikaisena testatakseen sen kannattavuutta, ja vähentääkseen alkuinvestointeja. Saattaa myös olla että tarjoamallesi palvelulle, tai tuotteelle löytyy alueelta osa-aikainen kuluttajakunta ympäri vuoden, mutta asiakaskuntaa ei yksinkertaisesti ole enempää. On hyvin epätodennäköistä että voit ansaita osa-aikaisesta bisneksestä täydet tulot, joten kannattaa miettiä miten saat sovitettua ajan päivätöiden ja firman pyörityksen ympärille. Raha-asioiden kansaa kannattaa olla tarkka, sillä varsinkin palveluiden tarjonnassa menot ylittävät helposti tulot jos joudut matkustamaan kauas toimipaikastasi. Täysaikaisessa bisneksessä pienemmät menot, kuten bensakulut tasaantuvat eri keikkojen välillä, mutta jos teet vain yhden työn päivässä, päädyt helposti maksumieheksi. Yksi vaihtoehto on useiden eri osa-aika toimintojen yhdistäminen. Jos kyseessä on palvelu, voit miettiä mihin muihin samantyyppisiin palveluihin taitosi riittäisivät. Voisitko fysioterapeuttina tarjota myös urheiluhieronta palveluita, tai voisiko siivousfirmasi huolehtia myös pyykinpesusta? Moni pelkää firman aloittamista yksin, ja hyvän idean saatuaan pyytää perheenjäseniä ja ystäviä  yhtiökumppaneiksi. Tässä on omat riskinsä tulevien perhesuhteiden kannalta, mutta usein se toimii kaikkien mukana olevien hyödyksi, ja jaettu vastuu helpottaa firman pyörityksestä aiheutuvaa stressiä. Toinen vaihtoehto täysin startup tyyppisen bisneksen aloitusta pelkääville on olemassa olevan, tai franchise-yrityksen ostaminen.

Yritysmuodot

Firman perustajan on myös päätettävä siitä minkä yritysmuodon hän valitsee toiminnalleen. Yritysmuodon valintaan vaikuttavia osatekijöitä ovat pääoman suuruus, yhtiön sisäisen vastuun jakautuminen, voittojen ja tappioiden jakaminen, perustajien lukumäärä, sekä päätösten tekijän valinta. Suomessa mahdollisia yritysmuotoja ovat toiminimi, osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, sekä osuuskunta. Toiminimi on yksinkertaisin tapa saada yritystoiminta alkuun kun perustajajäseniä on yksi. Toiminimenä toimiva firma voi palkata työntekijöitä normaalisti, mutta täysi vastuu yhtiön toiminnasta, sekä täysi päätösoikeus sen asioista. Toiminimen aloittaminen on helppoa ja nopeaa, ja se toimii mutkattomasti sivutoimisille yrityksille. Siinä missä toiminimen perustamiseen ei tarvita pääomaa, osakeyhtiön perustaja jäsenellä tai yhteisöllä tulee olla minimiosakepääoma jonka täysi minimi arvo on 2500 euroa. Tämä pääoma jakautuu yhtiön omistavien tahojen osakkeisiin, 2000 euroa sijoittanut taho saa siis haltuunsa huomattavasti enemmän osakkeita kuin 500 euroa sijoittanut henkilö. Osakkaiden keräävät tuotot riippuvat heidän omistamiensa osakkeiden määrästä. Avoin yhtiö saa alkunsa kun kaksi tai useampi perustaja jäsen kirjoittavat yhtiösopimuksen. Tämän tyyppisessä yhtiössä kaikki sen jäsenet ovat tasavertaisesti vastuussa yhtiön toiminnasta. He myös vastaavat päätöksistä, veloista, ja sitoumuksista tasavertaisesti, eli avointa yhtiötä perustaessa kannattaa olla hieman varovainen kenen kanssa sille tielle lähtee. Kommandiittiyhtiö on avoimen yhtiön kaltainen, mutta yksi, tai useampi sen jäsenistä on äänettömiä. Tämänkaltainen yhtiö usein perustetaan jos mukaan lähtee ulkopuolinen sijoittaja. Osuuskunta on avointa yhtiötä jäsenilleen turvallisempi vaihtoehto. Yhtiöllä voi olla useita jäseniä, mutta kukin vastaa firman veloista vain sillä summalla jotka he ovat siihen sijoittaneet. Tämä suojelee osuuskunnan jäsenten henkilökohtaisia omaisuuksia firman veloilta. Osuuskunnan asioista päätettäessä jokaisella jäsenellä on yksi ääni, riippumatta summasta jonka he firmaan sijoittivat. Firman aloitus on vasta ensimmäinen askel yrittäjyyden pitkällä tiellä, ja näiden asteiden läpi mentyään yrittäjän tulee miettiä firmansa jatkuvaa kehitystä. Asiakkaita voi houkutella markkinoinnilla, palveluiden ja tuotteiden määrän laajentamisella, sekä palvelutason ylläpitämisellä. Yrittäjän on jatkuvasti arvioitava, ja uudelleen arvioitava yrityssuunnitelmaansa, ja menestyvä firma muuttuu ajan mukana, mutta muistaa alkuperäiset periaatteensa.

Yritysmuodot