Ennen bisneksen aloittamista on äärettömän tärkeää testata sen taloudellinen kannattavuus, ja tehdä hieman ennakko tutkimusta markkinoista, ja potentiaalisista asiakkaista. Laske minkä hinnan joudut laskuttamaan tuotteesta jotta se olisi kannattava, ja kysele laajalta joukolta ihmisiä heidän rehellistä mielipidettään siitä, olisivatko he valmiita maksamaan tämän hinnan tuotteesta.

Mieti myös mikä on markkinoiden koko. Onko tuote kulutustuote, tai palvelu, josta sen käyttäjät maksavat usein, vai kertaostoinen tuote suuremmalla hinnalla. Mitä enemmän informaatiota hankit tässä vaiheessa, sitä paremmalle perustalle rakennat yrityksesi. Ota myös selvää olemassa olevista kilpailijoista, heidän tuotteidensa tasosta ja hinnoista. Tuotteesi tulee tarjota lisättyjä etuja sen käyttäjille, joten jos tarjontasi on huonompaa, kalliimpaa, ja hankalammin saatavilla kuin kilpailijoiden tuotteet, sen pariin ei välttämättä  tule kovinkaan moni hankkiutumaan.

Hyvä markkinatutkimus

Menestyvimmät yritykset löytävät yleensä markkinaraon jonka he voivat toiminnallaan täyttää. Tämä takaa bisnekselle suurimmat mahdolliset tulot, koska asiakaskunnalla ei ole muita palvelun, tai tuotteen osto mahdollisuuksia, mutta toisaalta taas on riskiä toimintaa yritykselle, koska kukaan ei ole aikaisemmin todistanut juuri tämän tuotteen myynti potentiaalia. Usein alkuperäinen liikesuunnitelma muuttuu hieman markkinatutkimuksen seurauksena. Esimerkiksi se että tietyllä asuin alueella ei toimi koirien ulkoiluttajaa, saattaa johtua siitä että alueella ei joko asu koiria, tai niiden omistajilla ei ole palvelulle tarvetta. Toisaalta taas saatat markkinatutkimuksen tuloksena havaita että useat alueen koiranomistajista mielellään laittaisivat koiransa pidempään hoitoon matkaillessaan ulkomailla. Jos olet perustamassa me-too tyyppistä yritystä, joka on samankaltainen muiden alueella sijaitsevien kanssa, kannattaa markkinatutkimus todistetun asiakaskunnan olemassa olosta huolimatta. Sen kautta voit ottaa selvää mikä saisi asiakkaat siirtymään uuden firman palveluiden äärelle, ja millaisia hintoja asiakkaat ovat valmiita maksamaan tarjoamistasi tuotteista. Tätä kautta parturikampaaja voi esimerkiksi saada selville, että useimmat asiakkaat käyvät Parturi Eijassa vain vanhoista tavoista johtuen, ja uusi ystävällinen kampaaja saisi näyttävän avajaiskampanjan kanssa käännytettyä asiakkaat helposti omalle ovelleen. Markkinatutkimusta voi tehdä hyvinkin pienimuotoisesti, mutta pidä huolta että kysymykset päätyvät ulkopuolisille asiakkaille, eivätkä vain ystäville ja perheelle. Tuttavat usein haluavat kannustaa uuden firman aloittajaa, joten vastaukset harvemmin ovat niin todenmukaisia että niistä olisi paljoakaan hyötyä. Laajempaa markkinatutkimusta on helppoa tehdä sähköpostin, web lomakkeiden ja sosiaalisen median kautta. Jos firmasi tuottaa fyysisiä tuotteita myyntiin, pidä huolta että olet budjetoinut tuote esimerkkeihin. Esimerkiksi jos haluat mummon reseptillä valmistettua hilloa kauppoihin myyntiin, kannattaa se maistatuttaa kauppojen ostopäälliköillä. Mahdollisten asiakkaiden lisäksi kannattaa tutkia kilpailijoiden tarjonnat ja hinnat. Netti on hyvä paikka aloittaa, ja mikään ei estä pienimuotoista teollisuusvakoilua kilpailijan palvelun kokeilemisen muodossa. Mieti tarkasti mikä paikallisista firmoista tarjoaa saman tasoista palvelua itsesi kanssa, sekä ali- että ylihinnoittelulla on omat ongelmansa. Joskus tuotteen ali hinnoittelu tarkoittaa että palveluusi ei tule haluamasi tyyppisiä asiakkaita. Tämä on näkyvintä ravintola palveluissa, joissa esimerkiksi halvat alkoholi juomat saattavat houkutella paikalle nuorisoa, joka taas kategorisoi paikan, ja voi vieraannuttaa vanhempaa asiakaskuntaa. Ylihinnoittelu on varmasti yleisempää, ja jos asiakkaat eivät ole valmiita maksamaan mitä pyydät, se että sinä itse ajattelet hinnan tuotteen arvoiseksi ei paljon lohduta. Jos myyt burgereita 30 eurolla, kun kaikilla lähiseudun kilpailijoilla on täysin saman tyyppiset ruuat myynnissä puolella hinnalla, ovellesi ei välttämättä muodostu kovinkaan pitkää jonoa. Tutkimusten ja niiden analysoinnin tuloksena voit tuottaa itsellesi liiketoimintasuunnitelman. Liiketoimintasuunnitelma ohjaa firmasi toimintaa, ja sen läpi lukeminen auttaa yrityksen omistajaa korjaamaan toiminnassa ilmestyviä aukkoja, ja pysymään oikealla linjalla. Suunnitemaa tarvitaan  myös apurahoja, pankkilainoja ja yksityishenkilöiltä lainoja haettaessa.

Hyvä markkinatutkimus