Hyvän innovaation lähteenä on hyvä idea. Idean tulee olla jollain tasolla täysin uusi ja alkuperäinen, jotta se eroaisi olemassa olevista tuotteista ja palveluista. Innovaation lähtökohtana olevan ajattelu, ja suunnittelu usein poikkeaa arkipäiväisestä. Jotta ideat olisivat innovatiivisia, niiden kehittäjän on usein lähestyttävä ongelmaa poikkeuksellisesta näkökulmasta. Ajattelumallin ei aina tarvitse olla radikaali, mutta ilman edes pieniä muutoksia totutusta ajattelumallista ja toimintatavoista, on epätodennäköistä että tuotetut ideat voidaan laskea innovatiivisiksi ratkaisuiksi.

 

Ideasta käytäntöön

Jotta innovaatio olisi toimiva, ideoinnin jälkeen siitä pitää tulla todellinen tuote, palvelu, tai prosessi. Tämä pitää paikkansa sekä ulkoisesti myytävien, että sisäiseen organisaatioon liittyvien innovaatioiden kohdalla. Idea ei itsestään lähde nousemaan konkreettiselle tasolle, vaan sen eteen tulee tehdä aktiivisesti töitä. Firmat jotka kehittävät itseään jatkuvasti sekä prosessi että tuote tasolla, mukautuvat helpommin muuttuviin markkinoihin. Tämän ansiosta he pystyvät reagoimaan helpommin kilpailijoiden asettamiin haasteisiin, ja kuluttajien kasvaviin vaateisiin, mikä puolestaan auttaa firmaa pysymään alansa aallonharjalla. Usein yritysten sisäiseen organisaation liittyvät innovaatiot kohtaavat vastatuulta työntekijöiltä, ja esimiestason on mietittävä miten tämä vastustus saadaan laskemaan. Esimerkiksi mainosalan jätti WPP on viime vuosina sisäistänyt suuren osan televisio- ja digitaalisesta tuotannosta mainostoimistoissa sijaitsevalle Hogarth tuotantoyhtiölle. Mainosjätin kannalta sisäistämisellä on selkeä taloudellinen hyöty, sillä se tarkoittaa että parhaassa tapauksessa 100% mainostajan tuotantobudjetista päätyy heidän taskuihinsa. He pystyvät myös laskemaan budjettejaan, tehden heistä muihin mainostoimistoihin nähden kilpailukykyisempiä pitch -vaiheessa. Mainostoimisto työntekijät ovat kuitenkin usein tätä muutosta vastaan, sillä he kokevat että tuotettujen mainosten taso laskee, kun työn luovia osa-alueita ei voida kilpailuttaa ulkopuolisilla ammattiosaajilla. WPP ja Hogarth ovat käyttäneet useita tekniikoita uuden prosessin saamiseksi jokapäiväiseen käyttöön. Kannustimena firma käyttää reagoivaa käyttöominaisuutta, sekä joustavaa tuotantomallia. Mainostoimistojen luovat johtajat ja tuottajat pääsevät tekemään isoissa sisäisissä editointi huoneissa nopeammin muutoksia filmeihinsä, kuin jos he käyttäisivät ulkoista palvelun antajaa. Firma on myös käyttänyt useita pakotteita, tuottajat eivät usein saa ulkopuolisten firmojen kustannusarvioihin perustuvia budjetteja läpi ilman vertailua sisäisiin hintoihin.

Toimivat innovaatiot

Hyvä innovaatio vastaa oikeaan olemassa olevaan tarpeeseen. Joskus nämä tarpeet ovat kuluttajien tiedostamattomia, ja innovoija joutuu tutkimaan niitä hieman tarkemmin, mutta tuotteen tai palvelun menestyminen riippuu asiakkaiden halussa käyttää sitä. Parhaat innovaatiot vastaavat useaan tarpeeseen. Esimerkiksi Applen iPhone ratkaisi kuluttajien tarpeen kannettavaan laitteeseen, jolla sähköpostin, ja sitä kautta työt, voi viedä mukanaan minne vaan. Laite antoi kuluttajille myös taskussa kulkevan helppokäyttöisen viihdekeskuksen, ja bonuksena kannettavat laitteet avasivat AppStoren kautta mahdollisuuden laajemman yleisön tekemille innovaatioille. Oikein innovoitu tuote myös antaa tuottajalleen lisäarvoa. Useimmiten tämä tarkoittaa konkreettisen firman ansaitsemisvoiman kohoamista, joko uuden tuotteen, tai vähentyneiden tuotantokustannusten kautta. Hyöty voi myös koskea muita osa-alueita, vaikuttamalla esimerkiksi brändin imagoon, ja toivottavasti sitä kautta tuottavuuteen. Nämä innovaatiot tapahtuvat usein työnautinnon parantamisessa, ympäristöystävällisyydessä tai muilla humanistisilla alueilla, ja brändin yleisessä markkinoinnissa, sekä imagon kohottamisessa. Humanistiset innovaatiot toimivat parhaiten jos niiden tekijän alkuperäinen idea on oikeasti aihealueesta huolehtiva. Lähtökohtaisesti firman imagon nostoon suunnitellut ideat usein tuntuvat valheellisilta, ja maailmanlaajuisesti monia suurfirmoja on viime vuosina syytetty esimerkiksi pinkwashing- ja greenwashing tekniikoista, joissa firmat käyttävät LGBT- tai ympäristöagendaa oman tuottonsa lisäämiseksi, ilman että siitä aiheutuu hyväksikäytetyille tahoille huomattavaa hyötyä. Firman saaman hyödyn lisäksi myös asiakkaan tulee kokea innovoitu ratkaisu paremmaksi versioksi alkuperäisestä tuotteesta tai palvelusta. Lisätyt ominaisuudet saattavat esimerkiksi nostaa tuotteen hintaa, ja jos asiakkaalla ei ole näille tuotteille tarvetta, hän saattaa nopeasti vaihtaa kilpailijan tarjoamaan, yksinkertaisempaan ja halvempaan tuotteeseen. Innovaation alkuaikoina kannattaa siis tehdä jonkun muotoista tutkimusta siitä ovatko firman ja asiakkaan ajatukset tärkeistä ominaisuuksista ja palveluista samalla linjalla. Uusien tuotteiden, tuotantotapojen ja palveluiden lisäksi, firmojen kannattaa tutkia uusien markkina-alueiden mahdollisuutta.

Toimivat innovaatiot